Dimensiuni si tolerante

Clasificari

Dimensiuni si tolerante

     

           PARAMETRII

                                                 PRODUSE "PRECISE"

            PRODUSE "STANDARD"

            2H

            2R

            BA

            2B

            2D

            2B

Interval de grosime (mm)

0.05 – 0.8mm (latime max 620mm)
0.10 – 1.5mm (latime max 1250mm)

0.3 – 1.5 mm

0.25 – 1.5 mm

0.25 – 1.5mm (Penntru grosimi sub 0.3mm latimea maxima este de 1020mm)

                                                                                                                                    Tolerante

[0.05-0.10)

±0.002 / ± 0.004 

Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica

[0.10-0.15)

±0.006  / ± 0.010 

[0.15-0.20)

± 0.008  / ± 0.012 

[0.20-0.25)

± 0.008  / ± 0.012 

[0.25-0.30)

± 0.009  / ± 0.015 

± 0.020

± 0.020

[0.30-0.40)

± 0.010  / ± 0.015 

± 0.025

± 0.025

[0.40-0.50)

± 0.012  / ± 0.018 

± 0.025

± 0.025

[0.50-0.60)

± 0.014  / ± 0.020 

± 0.030

± 0.030

[0.60-0.80]

± 0.015/ ± 0.018  / ± 0.025 

± 0.035

± 0.035

[0.80-1.00)

± 0.025 

± 0.040

± 0.040

[1.00-1.20)

± 0.030 

± 0.045

± 0.045

[1.20-1.50)

± 0.030 

± 0.050

± 0.050

[1.50-2.00)

                                                         Nu se aplica

± 0.055

[2.00-2.50)

± 0.090

[2.50-3.00]

± 0.110 / ± 0.130

 

                   PARAMETRII

                                     PRODUSE "PRECISE"

           PRODUSE "STANDARD"

            2H

            2R

            BA

            2B

            2D

            2B

Interval de latime

[5 – 1250 mm] – (Margine naturala 620 si 1270mm latime)

[50 – 1250mm] (Margine naturala de 1270mm latime)

                                                                                                                                    Tolerante

[5 – 40]

+ 0.10 mm pentru [0.05 – 0.25) mm grosime

Nu se aplica

+ 0.12 mm pentru [0.25 – 0.50) mm grosime

+ 0.15 mm pentru [0.50 – 0.80] mm grosime

(40 – 125]

+ 0.12 mm pentru [0.05 – 0.25) mm grosime

+ 0.5 mm

+ 0.15 mm pentru [0.25 – 0.50] mm grosime

+ 0.17 mm pentru [0.50 – 0.80] mm grosime

+ 0.22 mm pentru [0.80 – 1.00] mm grosime

+ 0.25 mm pentru [1.00 – 1.50] mm grosime

(125 – 250]

+ 0.15 mm pentru [0.05 – 0.25) mm grosime

+ 0.5 mm

+ 0.17 mm pentru [0.25 – 0.50) mm grosime

+ 0.20 mm pentru [0.50 – 0.80] mm grosime

+ 0.25 mm pentru [0.80 – 1.00] mm grosime

+ 0.30 mm pentru [1.00 – 1.50] mm grosime

(250 – 625]

+ 0.40 mm pentru [0.05 – 0.25) mm grosime

+ 0.5 mm

+ 0.40 mm pentru [0.25 – 0.50) mm grosime

+ 0.50 mm pentru [0.50 – 0.80] mm grosime

+ 0.50 mm pentru [0.80 – 1.00] mm grosime

+ 0.60 mm pentru [1.00 – 1.50] mm grosime

[600 – 1000]

+ 1.5 mm

+ 1.5 mm

(1000 – 1250]

+ 1.5 mm

+ 1.5 mm

         

PARAMETRII

                             PRODUSE "PRECISE"

     PRODUSE "STANDARD"

                             REMARKS

       2H       

       2R       

       BA       

       2B       

       2D

       2B

Interval de grosime

0.1 – 0.8 mm

                 

 

 

        Nu se aplica

 

Latimea benzii

5 – 30 mm

Latimea maxima de procesare poate fi de 37 mm. Peste 30 mm in latime vor fi
convenite doar inainte de a comanda.

Latimea benzii bobinate

max. 400 mm

 

 

        PARAMETRII

                                                      PRODUSE "PRECISE"    

             PRODUSE "STANDARD"

               2H         

               2R         

               BA         

               2B         

               2D

               2B

Interval de grosime

0.2 – 0.8 mm

Nu se aplica

Latimea benzii

5 – 50 mm

RO