Avertizori in interes public

                                          ANUNT PRIVIND AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC

Otelinox SA a implementat politica privind avertizorii in interes public in conformitate cu Legea nr 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public

Persoana desemnata pentru primirea si gestionarea raportarilor de avertizare in interes public in cadrul Otelinox este Sorin Burnei – Consilier Juridic al Societatii.

Raportarile despre incalcari ale legii, in conformitate cu Legea 361/2022, pot fi trimise printr-una dintre modalitatile de mai jos:
         1. in scris, pe suport de hartie sau in format electronic, dupa caz, prin completarea Formularului de Raportare in interes public (vezi link-ul de mai jos), care poate fi:

    a) depus la registratura Societatii sau transmis prin posta/curier la sediul Societatii situat in mun. Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 16, jud. Dambovita avand pe plic mentiunea “Avertizare in interes public” aplicata de Avertizor;

    b) transmis la adresa de e-mail avertizari@otelinox.ro care va cuprinde la subiect mentiunea “Avertizare in interes public”.

         2. oral, prin contactarea Persoanei Desemnate la numarul de telefon 0245 209 470, sau prin solicitarea unei intalniri fata in fata.

Nota: Toate prelucrarile de date personale efectuate in procesul de gestionare a avertizarilor in interes public se vor efectua cu respectarea dispozitiilor legale in materie si, dupa caz, a Politicii privind prelucrarea datelor angajatilor, disponibila pe intranet, respectiv a Politicii privind prelucrarea datelor clientilor Otelinox si altor terti, disponibila pe websiteul societatii (www.otelinox.ro).

RO